Nüfus Cüzdanı İle İlgili Soru-Cevaplar

Kimlik kartı randevusu nasıl alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

Kimlik Kartı Başvurusu nereye yapılır?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Kimlik kartı başvurusu için neler gereklidir?

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge, Bankaya yatırılan Kimlik bedeli ücret dekontu ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

2023 Kimlik kartı bedeli ne kadardır? 

Başvuru Nedeni Ücret (TL)
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83,00 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83,00 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83,00 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 166,00 TL

Kimlik Kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.
Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

Kimlik kartı müracaatı için kaç yaşından itibaren biyometrik fotoğraf gereklidir?

On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

Başvuru yaptığım kimlik kartımın hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Alo199 Çağrı Merkezinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.

Nüfusa kayıtlı olunan yer, medeni hal, kan grubu ve din bilgisi gibi bilgiler kart üzerinde neden yok?

Kişilerin nüfus olayları ile ilgili yapılan işlemler anlık olarak KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden Kimlik Paylaşım Sistemini kullanan kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığından ve kurum ve kuruluşlarda T.C.kimlik numarası ile iş ve işlemler yürütüldüğünden kimlik kartı yüzeyinde nüfusa kayıtlı olunan yer, medeni hal, kan grubu ve din bilgisi gibi bilgiler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.

Kimlik kartının geçerlilik süresi nedir?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

Kimlik kartı müracaatında MUHTAR tarafından düzenlenen talep belgesi istenecek midir?

Kayıp veya fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile yapılan başvurularda, nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf dışında yerleşim yeri ya da diğer adres MUHTARLIĞI veya kurum yetkilisi tarafından düzenlenen ve onaylanan TALEP BELGESİ İSTENMEZ.

Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda nasıl bir işlem yapılır?

Kimlik kartının alındıktan sonra kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır. Kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı başvurularında kişinin biyometrik doğrulaması yapılmadan kimlik kartı düzenlenmez.
Kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı taleplerinde;

a) On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.

b) On beş yaşını tamamlayan kişinin kimliğini ispatlayıcı bir belge/kimlik ibraz edememesi ya da sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulması durumunda anne, baba, eş, varsa ergin kardeş veya ergin çocuklarının veya vasinin beyanı yeterli sayılır.

c) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altındakiler ile cezaevi, bakımevi, huzurevi gibi kurumlar bünyesinde bulunan on beş yaşını tamamlamış kişilerin sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek fotoğraflı resmi belge ile başvuruları alınır.

d) (a), (b) ve (c) kapsamında alınan başvurularda sistem üzerinden beyanın doğruluğu kontrol edilir ve başvuru belgesinde “Başvuran Kişinin İmzası” alanında kayıt altına alınır.

e) Sistem üzerinden yapılan kontrollerde bir kanaate ulaşılamaması, tereddüt oluşması veya kişinin kaydının uzun süredir işlem görmemiş olması halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yapılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

f) Soruşturmanın olumsuz sonuçlanması, elde edilen bilgi ve bulguların yetersiz görülmesi ya da kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüde düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa ergin kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.

Yakınlarımın kimlik kartını alabilir miyim?

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir.

Kimlik kartım bana nasıl ulaştırılacak?

Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT  güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz.
Yurt dışında ise dış temsilciliklere gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına teslim edilir.

Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılır mı?

T.C. Kimlik kartları vize muafiyeti olan ülkelerde seyahat belgesi olarak geçerlidir. Vize muafiyeti olmayan ülkeler için geçerli bir pasaport hamili olunması gerekmektedir.

Geçici Kimlik Belgesi hangi hallerde düzenlenir?

Kimlik kartı başvurusunda başvuru nedenine bakılmaksızın talep edilmesi halinde herhangi bir nüfus müdürlüğünce yeni kart teslim alınıncaya kadar kimliği ispata yarayacak  geçici kimlik belgesi düzenlenir. Ancak, geçici kimlik belgesinin alınması durumunda mevcut nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı ya da daha önce alınmış geçici kimlik belgesi hukuken geçersiz hale gelmektedir.

Geçici Kimlik Belgesi nerelerde geçerlidir?

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.
Bu belge ile işlem yapılmadan önce işlem yapacak kurumlar tarafından belgenin geçerliliği Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kontrol edilir

Biyometrik veri ne demektir?

Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan parmak izi, damar izi ve el ayasından elde edilen kişiye özgü verilerdir.

Beyan edilen adrese teslim edilemeyen kimlik kartlarına ne olur?

Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese (2 kez adreste bulunamama nedeniyle) teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilir.

Kimlik kartı başvurusunu herhangi bir nüfus müdürlüğünden yapabilir miyim?

Kimlik kartı “doğum”, “değiştirme” veya “kayıp” nedeniyle düzenmekte olup, bulunduğunuz en yakın nüfus müdürlüğüne giderek gerekli belgeler ile birlikte kimlik kartı başvurusu yapabilirsiniz.

Kimlik kartımın arka yüzünde yer alan ve Seyahat Belgesi olarak kullanılan bilgilerde adım ve soyadımdaki Türkçe yazılan harfler farklı yazılmış, neden? Bu bir yazım veya baskı hatası mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, vize muafiyeti olan ülkelerde geçerli olmak üzere seyahat belgesi olarak da kullanıldığından, kartın arka yüzünde yer alan bilgiler Uluslararası ICAO DOC 9303 standartlarına göre basılmıştır. Bu standarda göre Türkçe yazılan ‘Ö’ harfi ‘OE’ veya O olarak örneğin; Ömer (OEMER olarak yada OMER olarak) ‘Ü’ harfi ‘UE’ yada ‘UXX’ ,yada ‘U’ olarak örneğin ; Ünal (UENAL yada UXXNAL yada UNAL olarak) basılmaktadır.
Kimlik kartının arka yüzünde yer alan bu bilgiler hatalı basım yada yanlışlıktan kaynaklanmamakta olup, Uluslararası ICOA DOC 9303 standartlarına göre sistem tarafından otomatik olarak kodlanmaktadır.

NOT: BU BİLGİLER NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ RESMİ WEB SİTESİ OLAN www.nvi.gov.tr ADRESİNDEN ALINMIŞTIR.